Ga naar de inhoud
Home » Projecten » Samen Verschillen » Vrijheid

Vrijheid

Samen Verschillen gaat over mensen die van elkaar houden en samen leven. Mensen die van elkaar verschillen in leeftijd, in lengte, in huidskleur, in geloof of juist niet verschillen omdat ze houden van mensen van de zelfde geaardheid. 

Ze laten zien wat we in 75 jaar vrijheid hebben bereikt, dat we leven in een land waar we mogen zijn wie we zijn. 
Soms niet altijd makkelijk en zijn de verschillen, voor en ander, moeilijk te begrijpen. 
Maar als we elkaar blijven respecteren hoeven we het niet altijd met elkaar eens te zijn. 

Dat is vrijheid.

In beeld en tekst laten ze zien wie ze zijn en hoe zij in vrijheid leven.
Elke levensgeschiedenis is anders elk verhaal is ontroerend, sterk en liefdevol.


“Samen Verschillen” is about people who love each other and live together. People who differ from each other in age, in height, in skin color, in religion or not because they like people of the same gender.

They show what we have achieved in 75 years of freedom, that we live in a country where we can be who we are.
Sometimes not always easy and the differences are difficult for someone else to understand.
But if we continue to respect each other, we don’t always have to agree.

That’s Freedom.

In images and text they show who they are and how they live in freedom.
Every life story is different every story is moving, strong and loving.