Niet Zien om Gezien te worden.
Het licht verblind de duisternis.

Sabine liet haar ogen verbinden
om deze donkere artistieke serie
neer te zetten.